OÜ Eesti Isikuloo Keskus on asutatud 2000. aastal. Teeme suguvõsauuringuid (sugupuu koostamine), eluloouuringuid, talu ja küla ajaloo uuriguid jmt. Pakume terviktööd kõikide arhiivimaterjalide ning muude allikate (ajalehed, raamatud, muuseumid, kalmistud, andmebaasid) põhjal.

Kuigi paljud originaalallikad kuni 1940. aastani on Internetist kättesaadavad, läheb vajaliku allika leidmiseks ning nendest arusaamiseks vaja vähemalt põgusaid teadmisi Eesti ajaloost, kohalikest kommetest, kohanimedest, eesti, saksa, mõnikord ka vene ja ladina keelest ning vanast gooti käekirjast. Samuti pole tihti avalikku juurdepääsu viimase 75 aasta dokumentidele. Sel põhjusel võite jätta selle töö professionaalide teha. See jätab Teile rohkem aega küsitleda oma sugulasi, töötada oma sugupuu koostamisel, organiseerida andmeid, valmistada ette suguvõsa kroonikat teistele avaldamiseks, käia oma esivanemate radadel jne. Palju andmeid leidub Geni keskkonnas, kuid seal on ka väga palju metoodilisi ning sisulisi vigu, mistõttu peaks need andmed üle kontrollima.

Pakume järgnevaid teenuseid: sugupuu koostamine, sugupuu uurimine, sugupuu tegemine, suguvõsauurimine, suguvõsa uurimine, sugulaste otsimine, sugulaste otsing, perekonnanime ajalugu, perenime päritolu, talu ajaloo uurimine, taluajaloo uurimine, küla ajaloo uurimine, külaajaloo uurimine, arhiiviuuringud, genealoogia.

Sugupuu koostamine.

Kõukude puu - uuritava isiku vanemad, vanavanemad, nende vanemad jne. Sisaldab iga isiku eludaatumeid, tegevusala ning ametit ning laste nimesid jm andmeid. Enamasti ulatub tagasi 18. sajandi esimese pooleni. Tihti jäävad esialgu leidmata surmaajad, kuna olenevalt allikatest võib nende leidmine olla aeganõudvam, kui sünniaasta leidmine. Kui eelistate teada saada kõikide esivanemate täpseid sünni- ja surmadaatumeid, mitte niiväga võimalikult palju uusi nimesid, siis palun teatage seda meile.

Järglaste puu:

- Esimese leitud meesliinis esivanema järeltulijad. Enamasti soovitame alustada näiteks perekonnanime saanud esivanematega (st nendega, kes sündisid ca 1800), kuna 18. sajandi algul elanud esivanema kõikide järeltulijate leidmine on väga aeganõudev.

- Perekonnanime saanud esivanema järeltulijad, kes on kandnud sama perekonnanime (perekonnanimed pandi talurahvale enamasti aastail 1822-1835).

- Esimese leitud meesliinis esivanema järeltulijad ühes liinis (esivanem, kõik tema lapsed, ühe lapse kõik lapsed jne, st kirjas on pealiinis oleva isiku õved (õed-vennad), kuid mitte nende järeltulijad).

Mõnda teist liiki sugupuu: Näiteks kahe esimese kombinatsioon - kõik esivanemad näiteks viienda põlveni (koos iseendaga, st vana-vana-vanavanemateni) ning kõik nende järeltulijad. Võite määrata ka väiksema põlvkondade arvu - näiteks alates kolmandast põlvest ehk Teie vanavanemate õdede-vendade järeltulijad. Palume sellise sugupuu tellimisel meile kindlasti teatada, millistest sugulastest olete ise teadlik, et me uurimise käigus nendeni jõudmiseks asjata aega ei kulutaks.

Võite soovi korral vaadata näidisuurimusi:

1) Kõukude uuring (uurimisaeg 3 tundi, enamasti küll päris nii palju andmeid nii kiiresti ei leia, tegemist oli heade allikatega piirkonnaga). Vaata PDF-formaadis.

2) Järeltulijate uuring (uurimisaeg 10 tundi) PDF-formaadis.
 

Sugulaste otsimine Eestis ja välismaal.

Üksikisiku(te) elulooliste andmete kogumine või perekonna detailuuring:

Perekondlik päritolu, andmed õpingute ja töötamise kohta (koolitunnistused, õpingud ülikoolis), elukoht, perekonnaliikmete andmed (abikaasa, lapsed), palga suurus eri aastatel, fotod (isikutest ja majadest), autograafid, osavõtt ühiskondlikust tegevusest, andmed võimalike elusolevate naabrite kohta (kes võivad rääkida mälestusi teie lahkunud sugulastest) jne. Soovi korral vaadake näidisuurimust (uurimisaeg seitse tundi) PDF-formaadis. Faili avamiseks on vajalik tasuta tarkvara Adobe Acrobat Reader olemasolu. Sellise uurimuse puhul palume võimalikult palju ise koguda kodust ja sugulastelt teavet uuritava perekonna kohta, et meil oleks võimalik täpseid eluloolisi andmeid kiiremini leida. Mälestuste kogumist selline uurimistöö kindlasti ei asenda.

Perekonnanime ajalugu:

Meesliinis (või mõnes muus liinis, kui perekonnanimi on edasi kandunud mujalt) esivanemad kuni perekonnanime saanud isikuni (tavaliselt leiame töö käigus andmeid kuni 18. sajandi keskpaigani), võimalusel kõikide selles mõisas sama perekonnanime saanud inimeste nimed ning nende omavaheline sugulussuhe (seaduse järgi võidi ühes mõisas panna sama perekonnanimi vaid sugulastele), statistika ja ülevaade antud mõisas pandud nimede kohta (sh mõisaomaniku kohta) ning nime võimalik päritolu ja tähendus. Selline uurimus võtab 5-10 töötundi, st peaksite olema valmis 200eurose paketi tellimiseks.

Talu, küla, mõisa, asutuse, hoone ajalugu.

Soovi korral tutvuge näidisaruandega talu ajaloost. Tegemist on uurimusega, milleks kulus aega 10 tundi ja 50 minutit. Vaata PDF-formaadis. Faili avamiseks on vajalik tasuta tarkvara Adobe Acrobat Reader olemasolu.

Isikute ja hoonete fotode ning vanade projektide, kaartide ja dokumentide otsimine.

Dokumentide translitereerimine (gooti kirjast) ja tõlkimine.

Sellist teenust pakume samuti tunnitasu alusel, kuna käekirjade raskusaste on väga erinev. Väga ligikaudu kulub ühe gootikirjalise lehekülje tõlkimiseks üks tund.

Pakume spetsiaalset teenust mitte talupojaseisusest isikute (st enamasti sakslaste) poolt ühe konkreetse nime kandjate kohta kõikvõimalike andmete kogumise näol.

Kasutame selleks olulisemaid vastavaid genealoogilisi kogusid, andmebaase, kartoteeke, registreid jne kõikide selle nime kandjate kohta käiva teabe leidmiseks. Kliendile esitame nimekirja kõikidest kasutatud allikatest (ka siis, kui otsitav nimi seal ei esine). Edasine sõltub leitud teabe hulgast, kui palju võtab aega selle välja kirjutamine, analüüsimine ja edastamine. Sellise otsingu miinimum on kolm tundi (sisaldab umbes 100 allikat), kuid võime otsida ka 10-20 tundi, seda enam andmekogusid jõuame läbi vaadata.

Kui elate väljaspool Eestit (või ka Eestis, kuid soovite neid ülesandeid lasta teha spetsialistidel), siis saate tellida meilt:

Fotosid või videot kohtadest, kus teie esivanemad või sugulased on elanud või nende matmiskohast.

Video- või audiosalvestusi intervjuudest oma sugulastega (või isikutega, kes on neid tundnud). Vajadusel tõlge võõrkeelde.


Teie Eestis olles saame teid aidata alljärgnevaga:

Oma sugupuu-uuringute alustamine arhiivis.

Esivanemate või sugulaste kodukandi külastamine (maapiirkonnas) või linnades hoonete külastamine, kus teie esivanemad või sugulased elasid ja töötasid.

Haudade otsimine ja külastamine.

Kui teil on vaja leida väljaspool Eestit surnud Eestist pärit isiku sugulasi, palun küsige meilt vastava teenuse tingimusi.

Enamiku teenuste hind põhineb tunnihinnal, kusjuures klient ise määrab eelarve. Kuna reeglina esimesed töötunnid on tavaliselt kõige tulemuslikumad, siis langeb tunnitasu töö jätkudes:

Summa
Tunnitasu Tundide arv
50 € 25 € 2 t 00 min
100 € 24 € 4 t 10 min
200 € 23 € 8 t 40 min
300 € 22 € 13 t 40 min
400 € 21 € 19 t 00 min
500 € 20 € 25 t 00 min


Alates 500 eurost jääb tunnitasu samaks ehk 20 eurot. Kui tellite kuu aja jooksul töö kätte saamisest uue uurimuse, läheb varem tellitud töö juba arvesse hinnasoodustusel. Näiteks kui tellite 200 euro eest ning kuu aja jooksul pärast selle kätte saamist tellite veel 200 euro eest, saate tolle juba soodsama tunnitasuga, mis kehtib 400-eurosele tellimusele.

Alati arvestage, et sugupuu ei ole ainult teie oma ning kulusid on võimalik jagada teiste sugulastega, kellel võib olla huvi samade andmete vastu. Saadav töö on jääva väärtusega, mida võite anda edasi oma järeltulijatele. Meilt saab tellida ka mõne üksiku fakti otsimist, kuid miinimumtasu on kahe tunni tasu. Erandjuhtudel (näiteks hauakivi jaoks eludaatumite otsimine) teeme ka väiksemaid tellimusi.

Tellijal tuleb tasuda lisakulud - soovi korral koopiad dokumentidest ja fotodest, kui neid soovitakse; sidekulud; vajadusel transport (uurimistöö väljaspool Tartut ja Tallinna). Enamasti  lisakulusid ei teki, kuid mõnikord tuleb meil tellida mõned lehed koopiaid juurdepääsupiiranguga dokumentidest. Nende koopiate hind on 40-60 senti lehekülg ning see lisandub arvele. Harva lisandub juurdepääsupiiranguga arhiiviandmete taotlemisel riigilõiv (15 eurot).


Kui palju aega uuringule kulub, on raske ennustada, kuna perekondade suurus on väga erinev. Alati palume kliendil määrata eelarve, mida võime kasutada. Seejärel, olles saanud selleks ajaks kogutud andmetest ülevaate, on võimalik tellida edasine uuring. Näiteks võite tellida esialgu 200-eurose uuringu ning hiljem, olles aruande kätte saanud, tellida lisauuringu, täiendamaks saadud andmeid või uurides mõnda muud suunda. Loomulikult - mida rohkem uurimiseks aega on, seda rohkem andmeid leiame. Valmis ei saa aga perekonnalooline uuring enamasti kunagi.

Vajadusel teeme ligikaudse pakkumise, kui palju uurimine aega võtab. Selleks saatke meile algandmed ning küsimused, millele soovite vastust. Me ei saa vastata küsimusele "Ma soovin oma sugupuud lasta uurida, kui palju see maksab", vaid teil peaks olema välja valitud variant, kuidas oma suguvõsa lasta uurida (vt teenused). Kuna meie käest küsitakse siiski palju, kui mitu tundi peaks tellima, siis olgu siinkohal öeldud, et meie statistiline keskmine on 300-eurone pakett (tingituna muidugi summast, mitte sellepärast, et kõige optimaalsema tulemuse saab selle summa eest). Muidugi on selge, et mida rohkem tunde on võimalik uurida, seda rohkem andmeid me leiame. Kui tellite hiljem uuesti, siis hakkab jooksma uus järjekord (vähemalt neli kuud), samuti rakendame siis uut hinnakirja, kui see peaks olema vahepeal muutunud. Kindlasti on uurijal ka järjest uurides töö tulemuslikum, sest pool aastat hiljem Teie suguvõsa andmetesse uuesti sisse elamine võtab taas veidike aega. Seega, kui soovite perspektiivis tellida rohkem, siis on seda mõistlikum teha kohe. Maksmine on alles töö valmides ehk enamasti nelja kuu pärast. Samas saab sageli ka 300-eurose paketiga olenevalt piirkonnast oma kõikides liinides esivanemate kohta üsna tervikliku ülevaate kuni 19. sajandi alguseni tagasi. Ajas veel kaugemale uurimiseks on mõistlik valida välja mõni konkreetne liin, mitte lasta uurida kõikide esivanemate liine.

Meie professionaalsed uurijad võivad lühikese ajaga leida teid ennastki üllatava hulga andmeid. See oleneb aga kliendilt saadud andmete täpsusest ning ka arhiivimaterjalide eripärast, sest mõned allikaliigid on säilinud eri piirkondades väga erinevalt.

Ette määratud aja eest saadava teabe hulk sõltub paljudest teguritest:

1. Allikmaterjalide säilimine ja kättesaadavus. Kõik kirikuraamatud, perekonnaseisuaktid jmt pole uurijatele veel kättesaadavad. Umbes poolte vallavalitsuste materjalid (sh vallaelanike ja vallaliikmete nimekirjad) on hävinud. Sõjaväematerjalid, mida tuleb tihti kasutada, on täielikult säilinud vaid endisaegse Pärnu- ja Tartumaa kohta. Veidi katkendlikult on säilinud Harjumaa sõjaväematerjalid, väga puudulikult teiste maakondade omad. Vanemad hingeloendid (1782-1858) on Liivimaa (Lõuna-Eesti) osas säilinud puudulikult, Eestimaa osas aga peaaegu täielikult. Mõnes piirkonnas on säilinud ning kättesaadavad aga kõikvõimalikud allikad.

2. Usutunnistus. Õigeusu koguduste materjalid on halvemini säilinud ning need olid juba koostades andmevaesemad, kui luteri koguduste materjalid. Kohati on üsna raske uurida väiksemate usutunnistuste esindajate - juudiusuliste, baptistide jt andmeid.

3. Mis ajast alata. Kui võtta päisnikuks (isikuks, kelle vanemaid, vanavanemaid jne hakata otsima) 1870. aasta paiku sündinud isik, siis võtab suurema osa esivanemate andmete leidmine aega umbes 15-20 tundi. Kui võtta 1900. aasta paiku sündinu (kelle puhul oleks vaja uurida seega kahe 1870. a paiku sündinu kõugu, st tema mõlema vanema põlvnemist), siis läheb aega ligi kaks korda rohkem. Loomulikult ei ole ka siis kõukude uuring valmis, vaid seda saaks enamasti veel edasi uurida ning täiendada leitud inimeste andmeid (täpsustada sünni-abielu-surmadaatumeid jm eluloolisi andmeid). Kui piirkond, kus esivanemad olid pärit, on sama, siis läheb aega vähem (saab korraga otsida). Soovitame alati valmis mõelda oma eelistused - millist liini soovite eelkõige lasta uurida, millist seejärel jne.

4. Perekonna suurusest. See omab tähtsust eelkõige järeltulijate uuringu puhul. Kui peres oli kaks või kaksteist last, siis võis peres olla vastavalt näiteks 10 või 50 lapselast. Seega on vahe mitmekordne ning vajalike andmete leidmine võtab suure pere puhul ka mitu korda rohkem aega.

5. Perekonna liikuvusest. Kui perekond oli liikuv ning vahetas tihti elukohta (pärimised eestlaste püsimisest sajandeid ühes talus on harva kehtivad), võtab uurimine kauem aega.

Kõikide nende asjaolude tõttu teeme uurimistööd ainult tunnihinna alusel.

Soovi korral vaadake näidisaruandeid, siis saate ülevaate, kuidas me andmed edastame ning kui palju andmeid võib teatud aja eest saada.

Palume arvestada piisava etteteatamisajaga, kuna arhiivimaterjalide puhul pole tihti võimalik kohe kõiki andmeid leida, vaid peab kasutama sekundaarseid allikaid või hoopis otsima andmeid alustamiseks väljastpoolt arhiivi (kirikust kohapealt, perekonnaseisuasutusest vm). Seega, kui teil on vaja andmeid mingiks tähtajaks (suguvõsa kokkutulek, soov kinkida uurimus kellelegi sünnipäevaks, Eestisse tulek välismaalt), siis palun teatage meile oma soovist vähemalt kaks kuud ette. Meie tööde tähtaeg umbes neli-viis kuud, kuna kasutame vaid kõrgelt kvalifitseeritud tööjõudu, kes on spetsialiseerunud just Teid huvitavate ülesannete ja selle piirkonna uurimisele. Töö valmimise esialgu pakutud tähtaeg ei tähenda tingimata lõpliku uurimuse esitamise tähtaega, kuid siis teatame vajadusel uue tähtaja.

Tellimuse esitamiseks palun teatage meile järgmist (kõige olulisemad on küsimused 1-3 ja 6):

1. Millist uurimust soovite meilt tellida (vastuseid konkreetsetele küsimustele või millist liiki sugupuud).

2. Palun andke meile alustamiseks teil olev teave (võite saata faksi, e-posti või kirjaga koopiaid dokumentidest). Pange tähele, et inimese elukoht või sünnikoht on olulisem, kui tema täpne sünniaeg; me võime leida viite isiku sünnikohale ja ajale koguni tema laste surmainfost - seega palun andke meile infot ka teiste laste kohta, keda teate (peale enda liini); meid võib aidata isiku päritolu kindlaks tegemisel ka tema töökoht, amet, elukoht või hoopis surmakoht ja -aeg. Palun teatage meile, kuidas olete otsitava isikuga sugulane (samuti, kelle kaudu, st teatage ka vahepealsete isikute nimed - näiteks soovite andmeid oma vanaema Mari Tamme kohta, siis teatage, mis oli Teie isa/ema nimi, kelle ema Mari oli). Kui te pole sugulane, siis palun teatage, mis põhjusel te andmeid soovite.

3. Millise eelarve teie tellimuse täitmiseks määrate. Pärast töö kätte saamist on alati võimalik juurde tellida, täiendada juba uuritut uute andmetega või uurida mõnda teist liini. Selleks ajaks on ka meil selgem, millised allikad on teid huvitavate küsimuste kohta säilinud ja millised mitte. Palume arvestada, et väljaspoolt euroala maksmine nõuab Teilt veidi lisakulutusi (vt maksmine).

4. Kuna teie seatud eelarvest ei pruugi alati piisata tellimuse täielikult täitmiseks, siis palun teatage, mida uurime kõigepealt (mis teid kõige rohkem huvitab).

5. Kas soovite mingitest dokumentidest digikoopiaid. Digikoopiaid teeme soovi korral vaid elulooliste uuringute puhul kasutatavatest allikatest, sest need pole enamasti veel rahvusarhiivis digiteeritud (sugupuu koostamiseks kasutatatavad materjalid on peaaegu kõik juba digiteerituna vabalt kasutatavad). Üldjuhul edastame kliendile töö käigus tehtud digikoopiad (tasuta), kuid see ei kata alati kõiki kasutatud allikaid. Paberkoopiaid me ei vahenda. Palume tähele panna, et fotosid isikutest peab eraldi otsima ning n-ö tavalistest inimestest (taluinimesed, töölised) fotosid reeglina kusagil arhiivides ei leidu. Kui soovite, et me konkreetselt kellestki fotosid otsiksime, siis peate arvestama vähemalt paaritunnise lisakuluga ning suure tõenäosusega negatiivse tulemusega.

6. Oma aadress, sünniaeg ja telefoninumber. Aadressiandmeid ja sünniaega on meil vaja, kuna isikuandmete töötlemisele on seadustega pandud erinõuded ning osade 20.-21. sajandi andmete saamist tuleb meil andmete valdajale (arhiividele, perekonnaseisuasutustele) põhjendada, olles enne isikusamasuse tuvastanud.

Maksta tuleb pärast töö valmimist. Saadame aruande ära pärast raha laekumist meile. Maksmiseks on mitmeid viise. Mõnede kaudu raha laekumine nõuab meilt väljaminekuid, mille me lisame teie arvele (ingliskeelset teksti koos välisvaluutadega vt siit):

1. Pangaülekandega:

a) "täissumma saajale" - ei ole kulusid,
b) tavaline rahvusvaheline ülekanne välisvaluutas - vastuvõtmise kulud on 5.75 EUR, rahvusvaheline pangaülekanne võtab mõned päevad kuni nädala,
c) ülekanne Eesti või euroala pangast eurodes - ei ole kulusid;

2. Sularahas - ei ole kulusid;

3.Western Union - ei ole kulusid.

4.PayPal - kulud on sõltuvalt maksja asukohariigist 3,4 kuni 5,2% + 2.35 EUR. 100 euro puhul 4.08-5.88 eurot, 200 euro puhul 7.66-11.26 eurot jne.

5.Wise (endine TransferWise) - ei ole kulusid. Tegu on enamasti soodsaima ülekandega. Kulusid näete nende veebilehelt pärat summa sisestamist. Sisse saab logida ka Google'i või Facebook'i kontoga.

Kirjutada võib meile eesti, inglise, saksa, vene või soome keeles elektronposti teel aadressil info@isik.ee või helistada 528 8329 (välismaalt +372 528 8329). Meie postiaadress on:

Eesti Isikuloo Keskus
Tiigi 10-51
51003 Tartu
NB! Tegu ei ole ainult kontoriga. Külastamiseks on vajalik eelnev kokkulepe!