Ma olen Teie tehtud tööga väga rahul. See andmete hulk on nii meeletu, et see võtab ikka päris kaua, et seda kuidagigi omandada ja otsustada, kus või kuhu suunas edasi minna.
Alan Mikenberg, Tallinn

Südamlik tänu ilusa ja põneva sünnipäevakingituse eest. Tuhat tänu Teile ja Teie kaastöölistele. ... Samas palun vastu võtta mu tänu ja kinnitus, et perekonnalood võivad kõnelda otsekui elavad hääled.
Lennart Meri, Eesti

Teie uurimus jättis põhjaliku ja korrektse mulje ning see lisas nii mõndagi minu teadmistele perekonna ajaloo kohta. Saadud andmed tekitasid huvi veelgi rohkem teada saada. Suur tänu!
Siim Kallas, Eesti

Suur tänu teile tehtud töö eest - sain kätte. Ma ei taipa kuidas 15 tunniga on võimalik nii palju materjali läbi töötada.
Lia Uutma, Rootsi

Suur tänu! Olin meeldivalt üllatunud, et te nii lühikese ajaga nii suure töö jõudsite ära teha.
Andrus Alber, Eesti

Olete meid väga palju Teie suure tööga aidanud. Nagu ma aruandest näen, olete küll kohutavalt suure töö ära teinud. On ka palju tööd olnud Teie abiga neid üleskirjutusi õigete andmete kohaselt teha, et tulevad põlved vähemalt umbkaudse pildi oma esivanemaist saaksid ja teaksid, kuidas need möödunud aastasadadejooksul elasid ja kes nad olid.
Emilie Presler, Austria

Olete teinud ära suurepärase töö! Suur aitäh! Minu jaoks on tegemist tõeliselt mahuka materjaliga, mille läbitöötamiseks oleks kulutanud päevi.
Valev Väljaots, Eesti

Ma tellisin firmalt Eesti Isikuloo Keskus, Tartu, mu naise sugupuid nii isapoolsest kui emapoolsest ja peale selle ka tema isa talu ajaloo. Ma tahan nüüd hea meelega soovitada et see põhjalik ja kõrgeklassiline töö on ära tehtud parima elukutselise metoodikaga ja minu täieliku rahuolekuks.
Uppsalas, mais 2003. a.
Carl Göran Andrae
Emeriitprofessor, dr (ajalugu), Uppsala Ülikoolis

Suur tänu, uurimus oli väga huvitav ja loomulikult ei saa ma nüüd enam ainult sellega piirduda.
Vilve Klettenberg, Eesti

Meie suguvõsa on väga tänulik Margensonide ja Voltide kohta saadud andmete eest. Valdav enamik uurimuste materjalidest oli meile uus teadmine. On, mida oma suguvõsa järglastele pihku pista, et nemad teaksid algusest peale midagi rohkemat - ja midagi kaugeleulatuvamat.
Helga Laanpere, Eesti