Namsingu saksa-vene-eesti sõnastik MÕISTEID KUTSEALUSTE NIMEKIRJATEST

Sõnaraamatud jms
Vasta
turvamees
Postitusi: 992
Liitunud: Teisipäev 20. Jaanuar 2009, 19:12:01
Asukoht: Venemaa
Status: Eemal

Namsingu saksa-vene-eesti sõnastik MÕISTEID KUTSEALUSTE NIMEKIRJATEST

Postitus Postitas turvamees »

MÕISTEID KUTSEALUSTE NIMEKIRJATETEST
saksa-vene-eesti keeles
http://www.ra.ee/ilmasoda/index.php/site/documents
A~A
Ableistung der Wehrpflicht - sõjaväekohustuse täitmine
Ackerbauer – põlluharija
Als Recrut abgegeben – võeti nekrutiks
Auf unbestimmten Urlaub - tähtajatule puhkusele (erru) lastud
аршинъ – arssin (1 arssin = 71,12 cm)
B~Б
Beiname oder Familienname, Vorname und Vatersname des in den Dienst Angenommenen. Kutsealuse ees-, perekonna- ja isanimi
Beschäftigung, Handwerk oder Bewerbe - kutsealuse amet või tegevusala
Besondere Bemerke - erilised märkused
безъ льготы - soodustuseta, ei oma soodustusi
C~Ц
D~Д
Datum und № des Attestats über die Zuzählung zur Landwehr – daatum ja tunnistuse number maakaitseväelaste nimekirjas/ Maakaitseväelase teenistusraamatu nr
доброволецъ – vabatahtlik
дополнительный списокъ - lisanimekiri
Е~Е
Es besitzen Vergünstigungen mit Rücksicht auf Familienverhältnisse: – on soodustus perekonnaseisu järgi
der ersten Kategorie. – 1. järgu soodustus
der zweiten Kategorie. - 2. järgu soodustus
der dritten Kategorie. - 3. järgu soodustus
Es haben keine Vergünstigungen mit Rücksicht auf Familienverhältnisse - soodustuseta perekonnaseisu järgi
един.(огласно) годен - arstlik komisjon on ühehäälselt tunnistanud kutsealuse teenistuseks kõlbulikuks
Если призываемый не имѢетъ свидѢтельствa объ образованiи, то знаетъ- ли грамоту - kas on kirjaoskaja, kui mingit tunnistust pole
F~Ф
G~Г

Годъ, мѢсяц и число рожденiя по метрикѢ - sünnikuupäev, nagu on kirjas meetrikaraamatus
Годъ первоначальнаго призыва. № по призывному списку и № жеребья – Ajateenistuse aasta. Kutsealuste nimekirja nr ning liisu nr.
грамотенъ – haritud/ on kirjaoskaja
годенъ – teenistuskõlbulik
грамотенъ по эстонскому языку - haritud/ on eesti keeles kirjaoskaja
грудь – rinnaümbermõõt
Näiteks pikkus on 6
rinnaümbermõõt on 18/7
Me harjutasime siin seda põhikooli matemaatikat mõni aega tagasi:
Pikkus:
2 arssinat 2x71,12 = 142,24 cm
sinna juurde 6 verssokit 6x4,45 = 26,7 cm
Kokku pikkus 142,24 + 26,7 = 168,94 cm
Rinnaümbermõõt:
18x4,45 = 80,1 cm
7x4,45/8 = 3,89375 cm
Kokku rinnaümbermõõt 80,1 + 3,9 = 84,0 cm
http://www.isik.ee/foorum/viewtopic.php ... 68d#p50048
Н~Х
hat die Dorfsschule besucht - on külastanud (loengutest osa võtnud) küla õppeasutust
Hinberufung – kutse(alused), sõjaväeteenistusse ~ tegevteenistusse kutsumine
Холостъ, вдовъ или женатъ; имѢетъ ли детей и кого имѢнно - perekonnaseis (vallaline, lesk, abielus, kas on lapsi)
I~И
имѢетъ право на льготу втораго разряда, какъ единственно способный къ труду сынъ при отцѢ также способномъ къ труду и братьяхъ к труду неспособныхъ - 2. järgu soodustus, sest on perede ainukene toitja / kutsealusel on õigus 2. järgu soodustustele perekondlikel põhjustel, sest on perede ainukene töövõimeline, kelle isa on ka töövõimeline, kelle vennad ei ole töövõimelised.
имѢющiе право на льготу по семейному положенiю – soodustus perekonnaseisu järgi
и по вынутому имъ № 1 жеребья зачисленъ въ ратники ополченiя – ja on pärast lisu nr 1 võtmist Maakaitseväe sekka loetud
ist nach Ziehung des Looses № 1 den Landwehrmännern zegezählt worden - ja on pärast lisu nr 1 võtmist Maakaitseväe sekka loetud
J~Й
К~К

Какого вѢроисповѢданiя - usk
Какого вѢроисповѢданiя призываемый; какой его родной языкъ - usutunnistus; emakeel
kann lesen und schreiben – haritud, on kirjaoskaja
Когда принятъ на службу (годъ, мѢсяцъ, число) – millal on kroonusse ~ sõjaväkke võtnud e sõjaväeteenistusse ~ tegevteenistusse kutsunud (aasta ja kuupäev)
Къ какому разряду принадлежитъ по образованiю, съ обозначенiем числа, мѢсяца, года и № свидѢтельства о томъ и кѢмъ оно выдано - järgu tunnistus
L ~Л
Landwehrmann – maakaitseväelane
ledig – vallaline
Leibgarde, лейб-гвардия olid valikväeosad, ihu(kaitse)kaardiväelased, kes vähemalt algselt olid mõeldud eelkõige monarhi julgeoleku tagamiseks. Valvasid residentsi, aga vajadusel osalesid sõjategevuses. Kasutati ka tseremoniaalsetel eesmärkidel.
ЛѢта, показанныя в ревизской сказкѢ - vanus hingeloendi nimekirja järgi
ЛѢта по приписному свидѢтельству - vanus väeteenistuskohuslaste arvelevõtmise raamatu järgi
Loos – liisk, loos
Siin on toosama loos e liisk (muster)
http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA. ... ,697,427,0
Loosungs=Nummer - liisu järjekorranumber
льгота - soodustus
лютеранинъ - luterlane
М~М
МнѢнiе врачей - arsti hinnang füüsilisele ja vaimsele tervisele
N~H
на испытание – saadetakse edasisele läbivaatusele
Начало службы – ajateenistuse algus
негоденъ – teenistuskõlbmatu
не имѢющiе право на льготу по семейному положенiю - soodustust perekonnaseisu järgi ei ole
непринадлежитъ - ei kuulu
не состоитъ - kutsealune ei ole kohtulikult karistatud või politsei järelevalve all
не явился – ei ole ilmunud kohale
никакому – ei ole/ mingit tunnistust pole
новобранецъ - noorsõdur
№ подъ которымъ записанъ въ участковомъ призывномъ списке - nr kutsealuste nimekirjas (nimekirja järgi)
№ по порядку– järjekorranumber kutsealuste е väkkevõetute nimekirjas
№№ по порядку сего списка - järjekorranumber selles nimestikus
№ по призывному списку - kutsealuste nimekirja nr
№ по ревизской сказкѢ и по семейному списку или по книгѢ для приписки къ призывному участку - järjekorranumber hingeloendis või vallaelanike nimekirjas või väeteenistuskohuslaste arvelevõtmise raamatus, mõnikord on järjekorranumbri asemel märgitud raamatu leheküljenumber
№ nach der Reihenfolge – järjekorranumber
№ der Reihenfolge der Loose - liisu j2rjekorranumber
№ der Reihenfolge der speciellen Hinberufungsliste - järjekorranumber kutsealuste nimekirja /nr kutsealuste nimekirja järgi
№ nach der Hinberufungsliste des Jahres 187 – nr kutsealuste nimekirja järgi 187 aastal
Namen der Frau und Kinder und Vatersname der ersteren. Kutsealuse nii isanimi kui naise ja laste eesnimed
Namen der Landwehrmänner – maakaitseväelaste nimed
Nummer nach der Hinberufungsliste– nr kutsealuste nimekirja järgi
О~О
Ob unverheirathet, Witwer oder verheirathet und ob er Kinder hat - perekonnaseis (vallaline, lesk, abielus, kas on lapsi)
объемъ груди - rinnaümbermõõt
ополченецъ – maakaitseväelane
ополченецъ первого разряда – 1. järku maakaitseväelane
PS. 1. järgu maakaitseväelased olid füüsiliselt sõjaväeteenistusse sobivad, kuid liisutõmbamisega tegevteenistusest kõrvale jäänud mehed, samuti kõik tegev- ja reservteenistuse läbi teinud mehed kuni sõjaväekohustusea lõpuni. 1. järgu meestega nähti mobilisatsiooni korral ette maakaitseväeüksuste ja vajaduse korral ka regulaarüksuste komplekteerimine. 2. järgu maakaitseväelased olid perede ainukesed toitjad ja füüsiliselt tegevteenistusse sobimatud sõjaväekohuslased, nendega komplekteeriti üksnes maakaitseväe- ja tagalaüksused.
aailmasõja esimesel aastal teostati Eesti alal üks reservistide (juulis) ja kolm 1. järgu maakaitseväelaste mobilisatsiooni (juulis, septembris ja detsembris). Samuti toimus korraline noorsõdurite võtmine. 1915. aastal võeti Eestist lisaks korralisele noorsõdurite värbamisele (jaanuaris) noorsõdureid teenistusse veel kahel korral ennetähtaegselt (mais ja augustis). Ühtlasi korraldati neli maakaitseväelaste mobilisatsiooni (aprillis, augustis, septembris ja oktoobris), kusjuures alates 1915. aasta septembrist hakati teenistusse kutsuma ka 2. järgu maakaitseväelasi. 1916. aasta jaanuaris kutsuti teenistusse valgepiletimehed ehk algselt sõjaväeteenistusest vabastatud, korraldati viis maakaitseväelaste mobilisatsiooni (veebruaris, märtsis, augustis ja oktoobris) ning mais viidi läbi ennetähtaegne noorsõdurite võtmine. 1917. aasta veebruaris võeti noorsõdureid ennetähtaegselt teenistusse veel üks kord.
ополченiе - maakaitsevägi
Особыя отмѢтки - erilised märkused
ОтмѢтка о состоящихъ подъ слѢдствиемъ или судомъ и о лишѢнныхъ всехъ правъ состоянiя, или всѢхъ особ. правъ и преимуществъ лично и по состоянiю присвоенныхъ, кѢмъ и подъ каким № разсужденiе сдѢлано - kas kutsealune on kohtulikult karistatud või politsei järelevalve all või kas kutsealuselt on kohtu otsusega õigused ära võetud
ОтмѢтки и рѢшенiя Присутствiя по воинской повинности - väeteenistuskomisjoni otsused ja märkused
ОтмѢтки о неявкѢ къ свидѢтельствованiю - märkus läbivaatusele mitteilmumise kohta
отсрочка –ajapikendus
охотникъ – vt. доброволецъ (разрешалось нанимать охотников за себя, получая зачетную рекрутскую квитанцию).
http://ponjatija.ru/node/4927
Р~П
подъ каким № внесенъ въ списокъ ополченцевъ - number maakaitseväelaste nimekirjas e Millise numbri all on maakaitseväelaste nimekirjas
подъ судом и слѢдствиемъ не состоитъ и не состоялъ - kutsealune ei ole kohtulikult karistatud või politsei järelevalve all
посѢтилъ волостную школу - on külastanud (loengutest osa võtnud) valla õppeasutust
посѢщалъ сельскую школу - on külastanud (loengutest osa võtnud) küla õppeasutust
õppeasutust
послужной списокъ - teenistusleht
права на льготу не имѢетъ – soodustust ei ole
признанъ негоднымъ - teenistuskõlbmatu
призывъ – kutse (alused), sõjaväeteenistusse ~ tegevteenistusse kutsumine, kutse (sõjaväkke) ~ sõjaväkke võtmine
призывная комиссiя - väeteenistuskomisjon
призывникъ - kutsealune
призывной списокъ - kutsealuste nimekiri
призывной участокъ - kutsejaoskond
принятъ в отпускъ на 1 годъ – on puhkusele lasknud 1 aastaks
принятъ на службу – on sõjaväeteenistusse ~ tegevteenistusse kutsunud, sõjaväkke võtnud
прозванiе (или фамилiя), имя и отчество призываемаго - ees-, perekonna- ja isanimi
R ~P
разрядъ - järk
pатникъ – maakaitseväelane
ратник ополчения - maakaitseväelane
ратникъ 1 разряда - 1. järgu maakaitseväelane
ратникъ 2 разряда - 2. järgu maakaitseväelane
резервистъ – tagavaraväelane
ремесло - käsitööndus, käsitöö; amet
родной языкъ эстонскiй – emakeel on eesti keel
ростъ (аршины, вершки) – pikkus (arssinad, verssokid)
ростъ призывамаго – pikkus verssokites ja arssinates (1 verssok = 4,445 cm, 1 arssin = 16 verssokit = 71.12 cm; NB! 1 verssok jagunes verssokikaheksandikeks, mis on allikas märgitud numbritega 1-st 7-ni, nt 2, 7. Seega tuleb täpse pikkuse meetermõõdustikku teisendamisel see number korrutada 0.555625-ga ja liita arssinate-verssokite väärtusele), rinnaümbermõõt verssokites, kaal puudades ja naeltes (1 puud = 40 naela = 16,38 kg, 1 nael = 409,51241 g)
S~C
Stand und Gemeinde, zu welcher derselbe gehört - kutsealuse seisus ehk amet
СвидѢтельство о явкѢ къ исполненiю воинской повинности (безсрочное) – tunnistus ettetulemise üle sõeväekohuse täitmiseks
Семейное положенiе призываемаго, дающее право на льготу по 45 статьѢ устава - andmed sõduri pereliikmete kohta, mille põhjal otsustati, kas isikul on õigus soodustustele perekondlikel põhjustel
Сколько имѢетъ лѢтъ отъ роду – kui vana on
cлужба - ajateenistus
Сословiя и званiе – seisus ehk amet
Списокъ лицъ, зачисленныхъ въ запасъ - Reservi arvatud isikute nimekirjad
Списокъ ратникамъ ополченiя перваго разряда - 1. järgu maakaitseväelaste nimekiri
Способенъ къ строевой службѢ - teenistuskõlbulik
служба - ajateenistus
T~T
U~У

уволенный въ безсрочный отпускъ - tähtajatule puhkusele (erru) lastud
уволенъ вовсе отъ службы – erru läinud
уволенъ в отпускъ на 1 годъ - on puhkusele lasknud 1 aastaks
умѢетъ читать и писать поэстонскi – on eesti keeles kirjaoskaja
V
Verabschiedete - erru läinud, erru arvatud
Vermärke über die Zuzählung zur Landwehr in Grundlage des Art. 154 des Gesetzes - väeteenistuskomisjoni otsused ja märkused maakaitseväelaste kutsumise kohta artikli 154 alusel
W~B

Wann das Zeugnis ertheilt worden – millal on vastav tunnistus välja antud
Wann er in den Dienst angenommen worden. (Jahr. Monat. Tag.) Millal on sõjaväeteenistusse kutsunud (aasta ja kuupäev)
Wehrpflicht-Commission – sõeväekohuse komisjon
Welcher Confession - usk
Wenn der Angenommene sein Document über seine Bildung besitzt, so, ob er zu lesen und zu schreiben versteht. Kui on kutsealusel haridust tõendav dokument olemas, kas on kirjaoskaja
Wuchs. (Arsch. Wersch.) pikkus (arsinnat, verssokit)
вершокъ - verssok (1 verssok = 4,44 cm)
вѢсъ - kehakaal
вольноопределяющийся - vabaltmääratu (kesk- või kõrghariduse omandamise järel soodustingimustel teenistusse astunud vabatahtlik)
Время прiема на службу. Годъ, мѢсяц и число - ajateenistusse kutsumise kuupäev ja aasta
Вынутый призываемымъ № жеребья - tõmmatud liisu number
Z
Zeitweilig beurlaubter - hetkel puhkeloal viibiv
Zeugnis über die Meldung zur Ableistung der Wehrpflicht – tunnistus ettetulemise üle sõeväekohuse täitmiseks
Zu welchem Dienste er tauglich. Hier werden auch die Mängel und körperlichen Verletzungen den in den Dienst Angenommenen beschrieben - arsti hinnang füüsilisele ja vaimsele tervisele
Zu welcher Kategorie er, seiner Bildung nach, gehört, wobei anzugeben ist:
a) das Datum und die № des Diploms über einen gelehrten Grad oder des Classenattestats oder des Zeugnisses über Beendigung des wissenschaftlichen Cursus oder über die Absolvierung des entsprechenden Cramens, und b) von wem das Diplom, Attestat oder Zeugnis ausgestellt worden. Kas on kutsealusel haridust tõendav dokument olemas
Ж
жеребiй – liisk, loos
http://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=EAA. ... ,697,427,0
(Набор осуществлялся по жеребьевке, и не вытянувшие жребий поступали в ополчение 2-го разряда).
http://ponjatija.ru/node/4927
Жеребьевый списокъ - liisunimekiri
З
Занятiе, ремесло или промыселъ призываемого - kutsealuse amet või tegevusala
запасный нижний чинъ - reservalamväelane
Зачисленъ – arvatud
Зачисленъ в ополченiе II разряда - On arvatud II järgu maakaitseväkke
Заявленiе о состоянiи здоровья - tervislik seisund
Звание е. воинское звание - sõjaväeline auaste
земледелѢцъ – põlluharija
знаетъ – haritud/ on kirjaoskaja
Я
Явился въ учебный сборъ - kordusõppusele ilmunud
Явился при моб. e мобилизацiи - mobilisatsioonile ilmunud
Viimati muutis turvamees, Pühapäev 19. November 2023, 15:50:11, muudetud 2 korda kokku.
LauriKreen
Postitusi: 71
Liitunud: Kolmapäev 20. Jaanuar 2010, 08:29:01
Status: Eemal

Re: Namsingu saksa-vene-eesti sõnastik MÕISTEID KUTSEALUSTE NIMEKIRJATEST

Postitus Postitas LauriKreen »

Kas keegi oskaks siinsetele vene mõistetele kõigile ka saksakeelsed ja ingliskeelsed vasted lisada? Oleks ka välismaa kasutajatel palju abi.
Vasta

Mine “Abistavad materjalid”