Namsingu saksa-rootsi-eesti sõnastik MÕISTEID KIRIKURAAMATUTEST

Sõnaraamatud jms
Vasta
turvamees
Postitusi: 992
Liitunud: Teisipäev 20. Jaanuar 2009, 19:12:01
Asukoht: Venemaa
Status: Eemal

Namsingu saksa-rootsi-eesti sõnastik MÕISTEID KIRIKURAAMATUTEST

Postitus Postitas turvamees »

MÕISTEID KIRIKURAAMATUTEST
http://www.ra.ee/dgs/var/fileupl/lyhendid.pdf

A
Abendmahl - armulaua sakrament (nt. das Heilige Abendmahl empfangen hat – on armulaual käinud)
abgefall. = abgefallen - ära langenud, st usku vahetanud
abs. - 1. Õigupoolest tuleb see abs. -lühend ladina keeleest. Kas absolverad – andeksandamise saanud, või absens - äraolev. Ilmselt see lehekülg on loendus loetamise pidust, nii et need abs. -inimised on puudujad.
2. ma pakun, et tegemist on ladinakeelse sõna absens lühendiga, tähendus on äraolev, mittekohalviibiv. Ma olen seda lühendit kohanud näiteks vakuraamatutes või ka talupoegade küsitlusprotokollides, ja tähendus on siis selline, et seda talupoega ei saanud isiklikult küsitleda, sest teda ei saadud kätte, ta oli kuskil ära. Vastandtunnus on pr või ps - praesens - kohalviibiv.
absens - ladina k. äraolev, eemalviibiv
a.c. ehk anni currentis - käesolev aasta
admesiert=admesieren (saksa keelt)= admisere (ladina keelt) -beifügen=lisada
admittiert – armulaua admissioon, armulaual käimine on lubatud
adolescens = Jungmann (Jüngling) - noormees
Adoptiert – oli adopteeritud
ad sacra gewesen - armulaual käinud
al. - alias
alias – alias (teisiti, teise nimega)
altero die = am anderen Tag - järgmisel päeval
Am(t)sschein – tunnistus, tõend, kirikutäht
angebl(ich) - väidetavalt
Anh. = Anhang – lisa
Anm. = Anmerkung – märkus
anni currentis - käesolev aasta
Anno - aasta
Anno Baptizati – ristmise aasta
49 annorum = 49 Jahre alt – 49 aastat vana
Ano - aasta
antecessor = Vorgänger – eellane
ante meridien = vormittags - ennehommikul, ennelõunal
Attestschein – vt. Attestum pastorale
Attestum pastorale - väljavõte (on kirikutäht ladina keeles)
Aufgebotenen – mahakuulatud: kiriklik mahakuulutamine, (abielu) maha kuulutama ~hüüdma ~ütlema ~hõikama; pruudide mahakuulutamine, “kolm korda kirikuõpetaja kantslist ütleb maha”, nt. 30.aprillil, 7.mail ja 15.mail, siis oli ka laulatamine; maha kuulutama kirikl (abiellumissoovist kirikus avalikult teatama) оглашать/огласить* в церкви имена вступающих в брак
http://www.isik.ee/foorum/viewtopic.php?f=1&t=7745
Aufgenommen in die luth. Kirche - on võtnud luteri koguduse liilmeks
Aufzögling - kasvandik ehk kasulaps
Aufzögl., Aufz. = Aufzögling - kasvandik ehk kasulaps
Ausgeschlossen aus der Register der griech[ischen] Kirche laut Schreiben des Laisschen Priester v[on] 16. Oct[ober] 1905 N[ummer] 199. -
Laiuse preestri 16. oktoobri 1905 kirjutise number 199 kohaselt on vene kiriku registrist maha võetud.
ausgeschlossen - oli kõrvaldatud (nt. preesteri ettekande kohaselt Marie oli kõrvaldatud õigeusu kiriku registrist: Ausgeschlossen aus der Register der griech. Kirche laut schreiben des Priesters; oli vahetanud õigeusu kirikust luterlase - ist aus d. griech. Kirche in die Ev.Luth. aufgenommen worden).
http://www.isik.ee/foorum/viewtopic.php ... &start=210
B
Baptizati – ristitud
Beerdigung - matusetalitus
befrie.(digend) - rahuldav (see on hinnang teadmiste kohta kirjaoskuse ja usuõpetuse osas)
begr: = begraben, Begraben – matus
Begraben - matus
Auf Bescheinigung - tunnistuse ... alusel
Besondere Bemerkungen – erilised märkused, eraldi tähelepanekud
Besondere Bemerkungen und Hinweisungen auf ältere Personal-Bücher oder auf andere Kirchen-Bücher - muud märkused ja viited vanematele personaalraamatutele või teistele kirikuraamatutele
http://www.isik.ee/foorum/viewtopic.php?t=2408
Besuchungsbuch - kodukatsumise raamat
Bgm: Br. = Brautigam – peigmees
blieb zurück - mis on maha tõmmatud ja mille tähendus võiks olla, et jäi maha (ka orvuks jäämise mõttes või siis kuskile kohale jäämise mõttes)
blöden Verstandnis – nõrgamõistuslik
Der Bräutigam inhibirte das Aufgebot, weil die Braut nicht gesund ist und sich ...rtet - Peigmees peatas kihluse (teise) väljakuulutamise, sest pruut ei ole heas tervises ja ...b
brud - pruut
bst. = bstb. = buchstabiert - veerib

C
c. - confirmiert - leeris käinud
C. = Confirmation leer
Cantor - kiriku eeslaulja
C. V – peccatum contra V – eksimine viienda käsu vastu ehk see on eksimus Jumala viienda käsu vastu: "Sa ei tohi tappa!" (Viies käsk: sina ei tohi tappa)
c. VI –contra VI - C. VI, peccatum contra xxx (ld.) – eksimine kuuenda käsu vastu ehk abielurikkumine või abieluväline suhe; C.VI - peccatum contra s e x t u m - patustamine kuuenda käsu vastu; süütegu 6. kutset vastu(Sa ei tohi abielu rikkuda!)
C VII - võiks tähendada eksimist 7 käsu vastu (Sa ei tohi varastada!)
Catalogus Sepultorum - surnute nimekiri
Catechismus mit Auslegung – katekismuse seletamine
Catechumeni (ld.) – leerilapsed
Catechumenorum - leerilapsed
cf. pg. - vt. lk
cj. = conjuges, conjugum = Ehegatten, Eheleute - abielupaar
clinica gewesen – oli haiglane
Communikant(Kommunikant) – armulaualine, armulaual käinu
Communion – armulaud
Communion-Buch - armulaualiste nimistute raamat
Communionsschein - armulaual käimise tunnistus
comuniciren - armulaual käima
Communierende - armulaualine
Communizirende - armulaualine
Communizirt – on armulaual käinud, armulaualine, armulaual käinu
Compater - ristivanem, vader
compatres = Gevattern – vaderid, ristivanemad, tunnistajad
сonc. ad alia vota – teised soovid
Сoncession - luba
Confirmation - konfirmatsioon (leeriõnnistamine)
Conf. = Confession usutunnistus
confirmirt - leeris käinud, leeritatud, õnnistatud
conjux = Gatte (Gattin) – abikaasa (mees)/abikaasa (naine)
Consistorium – kosistoorium (kiriku haldusorgan)
Convert - usu vahetanud
cop. = copuliert - laulatatud
copula carnali - kes olid juba enne abiellumisega lubatut koos - st tegid koos enne abiellumist pattu
copulirt – abiellunud, laulatatud
ср.п.к. – сравни по книге
Curriculum vitæ, CV (в переводе с лат. — «ход жизни») — elulugu, краткое описание жизни и профессиональных навыков

D
daselbst – sealsamas, samas kohas (an dieser Stelle, an diesem Ort, da, dort; Beispiel: geboren 1848 in Mainz, gestorben daselbst 1905)
http://www.duden.de/rechtschreibung/daselbst
Datum - daatum
Decbr - detsember
Decke - kirstulina
Dekanat – praostkond
demortui - surnud
dasselben Eltern Sohn -selliste vanemate poeg
dessen – selle, tema
desgl.= dgl. = desgleichen - samuti
die = am Tage - päeval
Die Parthei (e. Partei) ging zurück - ei ole seda abielu ilmselt sõlmitud. Ehk on talitus õigeusu kirikus toimetatud.
diese Paar hat sich Unehlig vorher vermischt und ein Kind erzeugt - tegid pattu ja neil oli abieluväline laps
Diese Verbindung ist mit gegenseitiger Fürwilligung zurückgegangen - see tähendab, et mõlemad pooled olnud nõus nö oma sõnadest v. kihlatutest taganema, meelt muutma, pooled võtsid "sõnad tagasi"
Dispens - eriluba
dito (do.)(es steht für „ebenfalls, gleichfalls, dasselbe, ebenso, desgleichen “ im Sinne von „das Gleiche wie zuvor (beziehungsweise weiter oben im Text genannt“),”wie gesagt, im Sinne von desgleichen, das Gleiche”/ „dito“ wird auch oft als „dto.“ abgekürzt. – тоже, также /korrektne peaks olema ditto, aga kui vaadata meie kirikuraamatuid, siis tihtipeale on tõepoolest kirjas dito. Tähendus - "seesama", "samuti", "sama mis eelmine".
Dispensation - luba

E
eadem die = am gleichen Tag - samal päeval
ebenda - siinsamas
Ehebruch - abielurikkumine
Ehecontrahent - abielumees/naisemees; on mehel/on tanu all
ehel. = ehelich - abieluline
eine Tochter begraben ließ - lasi tütre matta
eingesegnet v[on] P[astor] L[oci] - õnnistamine kohaliku (kihelkonna) pastori poolt
eingetragen – registreeritud, salvestatud
ejusd. – samal kuul
eksind - paha tüdruk, ootas last ilmselt juba nähtavalt
Empfehlung zum kirchlichen Angebot - soovituskiri kihluse kuulutamise jaoks
eod. = eodem - samal (päeval, kuul, aastal)
eodem - sama, mis eespool (samadel kuupäevadel), eodem die – sama päev (ladina keelt); samal (päeval, kuul, aastal).
Erbbegräbnis - perekonna matmispaik
erbberechtigt – pärimisõiguslik
erhielt einen Com. Schein – sai armulaual käimise tunnistust kätte
et al.(et alii, et alia) - ja teised
etc. = et cetera - ja nii edasi

F
fertig lesende – oskab lugeda, on kirjaoskaja
F.N.An. Festo Novi Anni 1753- uusaastaööl 1753
filia-tütar
filius-poeg
(ein) Flucher - on vanduja, kiruja või sajataja, mitte kombelise suuga: ein Fluchter.
Küllap ta oli üks nii ropu suuga naisterahvas, et pastor pidas vajalikuks selle lausa kirja panna.
Formynoare - vt. Vöörmünder
friare (fästman) – peigmees
Frühkind – laps, kes on sündinud varem, kui 9 kuud pärast vanemate abiellumist; enneaegne laps; varajane laps, isa-ema laulatusest on möödas vähem kui 9 kuud
Frühkinder - need lapsed, kelle vanemad küll abielus, kuid laulatusest lapse sünnini "liiga vähe" aega möödas (täpne tõlge "varajased lapsed")

G
geb.= gb. = geboren - sündinud
geboren – sündinud
geborene (geb.) – neiuna(n-na), neiupõlvenimi
Geburtsort - sünnikoht
geisterschwach - nõrgaaruline
gefallen (Gefallene Person) – langenud inimine. Tähendab ehk et tema oli abieluvahelise lapse sünnitanud
gefirm. – salvitud
geheirathet - abiellunud
Gemeinde – kogudus; vald
genannt - nimetatud
gent. = genannt - nimetatud
Georgi – Jüripäev (23.aprill)
gering – tema teadmised olid kesised
geschiedes Weib – lahutatud naine
Geschlecht, Tauf- und Familienname, Stand, Rang oder Gewerbe - sugu, risti- ja perekonnanimi, seisus, tiitel või amet
Gesb. = Gesangbuch - lauluraamat
gest. = Gst. = gstb. = gestorben - surnud
gestorben - surnud
Getaufen - ristmine
getauft – ristitud
getraut(e) – abiellunud, laulatatud
Gevattern - vaderid
gewittwete - lesestunud
ging zurück - see tähendab, et mõlemad pooled olnud nõus nö oma sõnadest v. kihlatutest taganema, meelt muutma, pooled võtsid "sõnad tagasi"
Gleich nach der Nothtaufe - vahetult peale hädaristimist
Glockengeld – tasu kellalöömise eest matustel. See 16 ja 8 viimases tulbas ei ole vanus, vaid kellaraha. Täiskasvanute eest 8 ühikut, laste eest 4 ühikut ja imikute eest maksti 2 ühikut.
http://www.isik.ee/foorum/viewtopic.php ... 154#p50154
Grabgeld erlassen - matuserahast vabastatud
Griech., griechisch, griech., gr., gr.orth. apostolische Kirche– veneusuline, õigeusuline, õigeusklik, õigeusklik kristlane, ortodoks, apostlik - õigeusuline, õigeusku läks; lühend "Griech." millega tähistatakse "Kreeka" ehk õigeusu kirikusse kuulumist või seal toimetatud talitusi; pöördusid õigeusku, on pöördunud õigeusku; "gr" peab tähistama õigeusku (griechisch) üle läinud inimest
Grieche e Griechin - veneusuline, õigeusuline, õigeusklik
griechische Confession - õigeusku läks
Gst - gestorben/surnud

H
haben sich plötzlich verwischt – [abielu] jäeti järsku ära
Haustaufe v(on) P(astor) L(oci) - ametis olev pastor on lapse kodus ristinud
H(au)s t(au)fe vom Schulmeister -koolmeister kodus ristinud, koduristimine koolmeistri poolt
H.(eilige) Abendmahl - armulaud
(hat sich) herumgetrieben – on hulkunud
hier - siin
hinterlassene - järelejäänud (s. t. oma isa surma üleelanud)
hinzugekommen - juurdetulnud, lisandunud
hodie = heute - täna
Hso. = Hanso - Hansu
hujus [veraltet: dieses Monats, im aktuellen Monat, gekürzt aus lateinisch huius mensis - dieses Monats] – sel kuul
Hurenschemel (Hurenstuhl) - kirikutool naistele, keda karistatakse hooramise eest (karistusistmega)
https://drw-www.adw.uni-heidelberg.de/d ... Hurenstuhl
https://drw-www.adw.uni-heidelberg.de/d ... renschemel
Hurk. (Hurkind) - hooralaps
Hurkind - hooralaps

I
ib.= ibd.= ibid. = ibidem – sealsamas, s.o samas raamatus, samal leheküljel
id. (idem) - sama autor
im Br. Schck. (im Brautschmuck) - pruudiehtes. Märkus viitab arvatavasti sellele, et pruut kandis kirikult tasu eest laenuks saadud ehteid (loor, riietuse elemendid jmt.).
infans = Kind - laps
Item – samuti, siis samal kuupäeval ristitud
iuvenculi conj. = iuvenculi conjuges = versprochener Ehemann (Aufgebot erfolgt) -

J
Jahr - aasta
Jahr und Tag der Geburt - sünniaasta ja kuupäev
Jhre = Jahre - aastane (näiteks surnud ühe aastaselt)
Jli. = Juli - juuli
Jni. = Juni - juuni
Johanni - Jaanipäev (24. juunil)
Jungf. = Jungfer - neiu

K
Kapelle - kabel
kathol(isch) – katoliiklane
kein hiesiger – ei ole kohalik
K. g. - Katechismus gut - tunneb katekismust hästi
K. ger. = Katechismus gering - (tunneb) pisut katekismust
K. r. g. = Katechismus rein gut - (tunneb) väga hästi katekismust
K. w. = Katechismus wenig - (tunneb) vähe katekismust
Kenntnisse - teadmised
Kenntnisse im Lesen und in der Religion, sofern solches dem Prediger bekannt ist - teadmised lugemises ja usus, nii palju kui need pastorile teada on
Kirchenbuch - meetrika
Kirchspiel – kirikukihelkond
Kirch. Vorm. = Khv. = Kirchenvormund - kirikuvöörmünder; ka "alam-kirikueestseisja", Saaremaal "rottmeister". Vt Vöörmünder
Kl. Joh. = Klein Johannis - Kolga-Jaani
Klingbeutel – korjanduskott
Kommunikantenbuch - Armulaualiste nimistute raamat
Kommunikanten- und Konfirmantenbuch - Armulaualiste – ja leerilaste nimistute raamat
Kommunionsschein - armulaual käimise tunnistus
kommuniziert - on armulaual käinud, armulaualine, armulaual käinu
Konfirmant - leerilaps
Konfirmation - konfirmatsioon (leeriõnnistamine)
konfirmirt - leeris käinud, leeritatud, õnnistatud
Kp.= Kop. = Kopeken kopikat
Ksp. = Kirchspiel - kihelkond
Kth. = Katechismus - (mõistab) katekismust
külastanud - (loengutest osa võtnud) valla õppeasutust
Küst. = Kstr = Küster - köster

L
ledig – vallaline
des Lesens unkundig - kirjaoskamatu
L. = lesk
l. = liest - loeb
l. g. = liest gut -loeb hästi
l.z. = liest ziemlich - loeb enam-vähem
l. z. g. - liest ziemlich gut - loeb üsna hästi
ld. = legitimatio per matrimonium subsequens – lapse legaliseerimine sünnile järgnenud abielu
kaudu, laps omandas seega samad õigused, mis abielust sündinud lapsedki
Lebenswandel unbescholten - laitmatu eluviis
Lehre – leer. Leeris õpetati (saksa keeles tähendab lehren 'õpetama') nii Piiblit ja katekismust kui ka lugemist ja kirjutamist. Noored said abielluda, kui nad oskasid lugeda-kirjutada ja olid leeris käinud.
http://www.eelk.ee/~ktalkaarli/Leeropik.html
Lehrkinder – leeri õppijad
Lesende – oskab lugeda
liber baptizatorum = Taufbuch - sünnimeetrika
liberi-lapsed
liber sepultorum = Begräbnisbuch - surnute nimekiri
L.= luth. = Lutherane - luterlased
Luth. (Litherisch e. Luth. Confession e. Lutherischer Confession) – luterlane, luteri usk

M
matrimonium = die Ehe – abielu
matrimonium inierunt = sind die Ehe eingegangen – on laulatatud (abiellunud)
Matrinia=Stiefmutter- kasuema
mensis = des Monats - kuul
M. = Mtr.= Mutt. = Mutter- ema
m. = mittelmässig - (teadmine) keskpärane
Mgd. = Magd - teenijatüdruk
Michaeli – Mihklipäev (29.september)
Mit der Haube Copulirt - tanuga laulatatud - see tähendab üldiselt, et pruut ootas laulatuse ajal juba last
Mittags - keskpäeval
Monat - kuu
Morg. = Morgens - hommikul
Mrz. = März - märts
Mstr. = Meister - meister
Mt. = Monate - kuune (näiteks surnud 2-kuuselt)
Mttgs. = Mittags - lõunaajal

N
nachher geboren - peale eelmist revisjoni sündinud
Nachgeboren - peale eelmist revisjoni sündinud
Nachm. = Nachmittags – pärastlõunal, õhtupoolik; nachmittags um 3 Uhr - kell kolm pärastlõunal, pealelõunal
Nachts 12 – kell 12 öösel
nata /natus ex ligitimo thoro = Ehelich geboren (Mädchen/Knabe) – abielus sündinud (tüdruk/poiss)
nata /natus ex illegitimo thoro = unehelich geboren (Mädchen/Knabe) - abieluväliselt sündinud (tüdruk/poiss)
Nativitat Locus - sünnikoht
natus (sum) – oli sündinud
NB - nota bene (pane hästi tähele)
neugeboren – ta on juurde sündinud (kahe revisjoni vahepeal), vastsündinu, peale eelmist revisjoni sündinu, revisjonide vaheajal sündinud
nicht bekannt - pole teada
nicht comun. gest. - ilma leeritamata; surnud
Nomen - nimi
Nottaufe, Nothtaufe – hädaristimine
Noverca= tiefmutter - kasuema
N.P.B. - Neue Personalbuch. Peaksid viitama uuele personaalraamatule
N.T. = Neue Testament - Uus Testament (peres oli see raamat olemas)

O
obiit = ist verstorben - suri
Ob confirmirt wann? wo? - kas leeritatud millal? kus?
Obp. = Oberpahlen – Põltsamaa
Ob und wann er (sie) die Gemeinde verlassen, oder als Glied derselben gestorben - kas ja millal kogudusest lahkunud või selle liikmena surnud
http://www.isik.ee/foorum/viewtopic.php?t=154
Ob verehelicht, und seit wann, oder ob verwittwet oder geschieden, und seit wann - kas abielus ja mis ajast alates või lesk või lahututatud, ja mis ajast alates
o. C. = ohne Confirmation – leeritamata
ohne Gebuße - pihtita
ohne Taufe – mitteristitu
ohne Taufe gestorben und begraben wurde - surnud ilma ristimata ja maetud
Ort der Geburt - sünnikoht
orthodox kreeka-õigeusku ehk veneusuline

P
P.= Path. = Paten - vaderid ehk ristivanemad
parentes(conjuges)-vanemad
Parochialbuch - peronaalraamat
Parochialschein - Parochial - Schein, P. S., Par. Sch. Zeugnis zum Übergang von einer Kirchengemeinde in eine andere, ausgestellt sub fide pastorali mit Angaben zu Person, Familienstand und Teilnahme am Abendmahl.– kirikutäht, tunnistus (on üldse kirikutäht, sageli väljavõte personaalraamatust). Kirikutäht (sks k Parochialschein, lühend personaalraamatutes PS või KT) on väljavõte personaalraamatust, mis anti välja siis, kui koguduseliige vahetas kogudust.
Pastorat – pastoraat, kirikumõis
Pastorats Leute – pastoraadi rahvas
Pastor Loci, P. L., Pastor loci. – kohalik pastor
Pathen - vaderid
pater-isa
Patrini – ristivanemad
Patrinus – ristiisa, ristiema (vader – ristivanem, lapse sünni registreerimise tunnistaja. Ristiusu kirikus on vader lapse ristitaja, kes peab vastutama lapse usulise kasvatamise eest. Varaseim teade vaderite kohta pärineb 13. sajandist. Ristiusu kombe kohaselt oli vadereid kolm – tüdrukul 2 ristiema ja 1 ristiisa, poisil 2 ristiisa ja 1 ristiema. Eesti rahvakombestikus oli vaderite arv piiramatu – mida enam, seda uhkem. Vaderiks ei tohtinud olla pruut-peig, abielupaar, isa-poeg, ema-tütar, aga lubatud oli ema-poeg, isa-tütar. Vaderiks kutsuti sugukonna tuntumaid ja jõukamaid, sest vaderitel oli kohustusi – varrudel hambaraha, leeritamisel kingitused, orbude puhul pulmade korraldamine ja kaasavara andmine. Varrudel olid vaderid kesksed tegelased.)
Pdgr = Prediger - Preester
Personalbuch - personaalraamat
pg.= pag. = pagina - lehekülg
P. L. = Pastor Loci - kohalik pastor
p.m. = piae memoriae = frommen Angedenkens (verstorbene Person) - surnu
postmodum ligitimatus = bald darauf legtimiert (meist nachträgliche Eintragung bei Vorkind oder viel zu früher Geburt) - laps, kes on sündinud varem, kui 9 kuud pärast vanemate abiellumist; enneaegne laps; varajane laps, isa-ema laulatusest on möödas vähem kui 9 kuud
pr või ps - praesens - kohalviibiv
Pra`pos. = Praepositus - praost
Praecox (ld.) – enne õiget aega (sündinu)
Prediger – pastor
Prima vice Communicatits nomini – esimest korda armulaual käinute nimestik
Proclamation - kihlus
Proclamationsnotizen - kihluse kuulutamise märkmed
Proclamations-Zeugnis - kihluse kuulutamise tunnistus
Proclb. (Proclamationsbuch) – kihluse kuulutamise raamat
Profecte - peaks tähendama oskuseid (leerikoolis)
proklamieren - kihluse kuulutama
proles = Nachkomme - järglane
Pritschotnik e Pritschetnik – djakk, köster
ps - praesens - kohalviibiv
P.S. = Parochs. = Parochialschein - kirikutäht ehk kogudusse kuulumise tunnistus
p.t. = pro tempore = zeitweilig – ajutine, üürike

R
R.D. = Reverendi Domini = Hochwürdiger Herr – Austatud Issand
Recipiert aus der griech. orth. Kirche - võttis ristimist luteri usku tagasi
rezipieren
re|zi|pie|ren 〈V.〉 auf–, an–, übernehmen; den Inhalt eines Satzes ~ [< lat. recipere »zurücknehmen, annehmen, aufnehmen«; zu capere »fassen, greifen«]
http://www.wissen.de/fremdwort/rezipieren
retour - tagasi
Rottmeister – Saaremaal katolikuajast peale kirikueestseisja abiline kohalikkude talupoegade hulgast, tavaliselt üks iga valla või vakuse kohta. Kirikueestseisjale ja –õpetajale alludes täidavad nad mõningaid ülesandeid koguduse usulise ja kõlbla elu arendamisel
Rsb. = Riesenberg - Riisipere
rttr (Reichsthaler) - riigitaaler

S
S. = Sohn - poeg
Sacramentis mature (prae)munitus (oder roboratus) = mit den Sakramenten rechtzeitig versehen (gestärkt) – on õigeaegselt pihtitud
Salvitud - õlitatud (nt. apostliku õigeusu kiriku usku 10.septembril 1913)
seh=se(h)lig - surnud
sehr aufmerksam und ernst - väga tähelepanelik ja tõsine
Scharl. = Scharlach - sarlakid
Schl. = Schloss - loss
schuldig - süüdi
Schulkinder - koolilapsed
Schulm. = Schulmeister - koolmeister
Schwach - teadmised lugemises ja usus on nõrgad
se(h)lig - surnud
sehr schwach/blöde - teadmised on väga nõrgad, ta on nõrgamõistuslik
Sepulti - matus, maetud
sepultus est = ist begraben worden – on maetud
siehe – vaata alt
Sold. = Soldat - sõdur
soll gesalbt sein - on ta õigeusku läinud
sponsa – pruut
sponsus – peigmees (ladina keelt)
Sprüche - piibli tähendamissõnad
st. = starb - suri
Stf Sohn = Stiefsohn - võõraspoeg
St. Joh: in Harr. - Harju-Jaani (kogudus)
Strafgeld mit 1 Rubel abgetragen – 1 rubla trahvi on makstud
Strgde. = Streugesinde - hajatalu
Stunde - tund
Sub fide pastorali - tavalause, millega koguduse pastor kinnitab andmete õigsust
Sämtlich griechischer Confession - kõik koos läinud õigeusku

T
Tag – päev
Tag der Taufe - ristimise päev
Taufgeld - ristimise tasu
Taufschein - ristimise tunnistus
Taufzeugen – vaderid
Tfz vt Taufzeugen
Tdt. = Todt - surnud
testes – tunnistajad
Tge = Tage - päevane (näiteks surnud 2-päevaselt)
Tfz. = Taufzeugen - vaderid ehk ristivanemad
Tocht., Tr. = Tochter - tütar
todbares Söhnlein - surnud pojake, s. t. kas surnult sündinud või enne ristimist surnud poisslaps, kuna nimi tal ei ole
Todtenschein - surmatunnistus
todtgb. = dtgb. = todtgeborene - surnultsündinud
todt geborene (r) – surnult sündinu
Trauschein - laulatustunnistus
Trauung - laulatus
tribus proclamationibus = nach dreimaliger Verkündigung – kolmkordset kuulutamise pärast
Täufer - ristija
Tüdr. tüdruk

U
u. = und - ja
Unconfirmirte - leeris ei käinud, leeritamata (st lapsed, kes polnud veel leeri läbinud)
Undeutsche – mittesakslased, st. eelkõige eestlased ja lätlased
(ein) unechtes Kind - vallaslaps
unehel. = unehelich - abieluväline, abieluväliselt sündinud, vallas-, väljaspool abielu
unfähig zum Lernen – ei ole ta suutnud õppida
unfruchtbar – sigimisvõimetu, sigimatu
ungebohren – eelmise revisjoni ajal veel sündimata laps
ungetauftes Kind – ristimata laps
untauft - enne ristmist surnud
Unzucht – sohielu, abielurikkumine, intsest
uxor = Ehefrau – abikaasa (naine)

V
v. = vel = oder = wahlweise – ehk= valikuliselt, valivalt
V.=Vtr.=Vat. = Vater - isa
verehelicht (verheiratet) – abiellunud; abielumees/naisemees; on mehel/on tanu all
verh. = verheiratet - abiellunud
verheirathet an einen freien Menschen - abiellus vaba inimesega
Verlobte – kihlatud, pruut, peigmees
das Verlöbniß würde auf Wunsch der Braut aufgehoben – kihlus on pruudi soovi kohaselt kehtetuks tunnistatud
verschollen - teadmata kadunud
(eine) Versehene - on pihtinud, pattu kahetsenud.
Näiteks
1. mit den Sakramenten rechtzeitig versehen (gestärkt)
2. versehen (mit den heiligen Sterbesakramenten)
verwittwet – lesestunud
Verzeichnis der Geborenen und Getauften im Jahr 1855 - 1855. aastal sündinute ja ristitute nimekiri
Verzeichnis der Verlobten, Aufgebotenen und Getrauten – kihlatute, mahakuulatute ja abiellunute nimekiri
Verzeichnis der Verstorbenen – surnute nimekiri
vgo. = virgo = Jungfrau - neitsi
vide - vaata
vide infra - allviide
viduus (vidua) = Witwer (Witwe) – leskmees (lesknaine)
vigsel – laulatus
virgo = Jungfrau - neitsi
visitations acta - kodukatsumise raamat
Visitationsbuch - kodukatsumise raamat
visum repertum - vaatlusprotokoll
von etle Tagen – mitu päeva vana
von Georgi bis Michaeli –vom 23. April bis zum 29. September – 23.aprillist kuni 29.septembrini
von Michaeli bis Georgi – 29.septebrist kuni 23.aprillini
vor der Copul(ation) geboren - enne abielu sündinud
vor der Taufe gestorbene(r) – enne ristmist surnud
Vorkind - laps, kes on sündinud varem, kui 9 kuud pärast vanemate abiellumist; enneaegne laps; varajane laps, isa-ema laulatusest on möödas vähem kui 9 kuud
Vorm. = Vormittag - ennelõunal
Vormittags – ennehommikul, ennelõunal
Vormund – eestkostja, kirikueestseisja
Vöörmünder - 1. Eestkostja – eestkoste vananenud nimetus.Tegelikult on eestkoste teovõimetute kodanike isiklike ja varaliste õiguste ning huvide õigusliku kaitse vorm. Juriidilistes toimingutes, mis seostuvad eestkostetena õiguste ja kohustustega, asendab teovõimetut tema seaduslik esindaja – eestkostja. Seaduses sätestatud juhtudel määratakse eestkostja ka vara kaitsmiseks.
2. Kirikuvöörmünder (kirchenvormund) – ka "alam-kirikueestseisja", Saaremaal "rottmeister"; katolikuajast peale kirikueestseisja abiline kohalikkude talupoegade hulgast, tavaliselt üks iga valla või vakuse kohta. Kirikueestseisjale ja –õpetajale alludes täidavad nad mõningaid ülesandeid koguduse usulise ja kõlbla elu arendamisel.
Kirikueestseisja oli kihelkonnakiriku ametiisik, kes täitis majanduse ja politseilisi ülesandeid. Nad olid enamasti kohalikud mõisnikud (harilikult kaks kihelkonna kohta). Eestis loodi kirikueestseisja amet arvatavasti 16. sajandi alguses ja kaotati 1919. aastal.
Esineb ka kirikuvanem s.o. koguduse juhatuse liige või mõni ilmik, kes tavaliselt täidab mõningaid lihtsamaid ülesandeid korralduse alal jumalateenistuses või hingehoiutöös.
(ilmik = mittevaimulik isik).
3. Valla- e. kogukonna vöörmünder. Liivimaal 1820-63.a. vallakogukonna esindus ja haldusülesandeid täitev ametiisik.
4. Koolivöörmünder teostas koolis järelevaatust, mis enamasti protokolliti.
Vt ka Rottmeister

W
Wackenbuch - vakuraamat
Wacka-books - vakuraamat
wad: waderid - vaderid
Wann das heilige Abendmahl genossen - Millal armulauale võetud?
Wann gestorben oder die Gemeinde verlassen - Millal surnud või kogudusest lahkunud?
Wann in die Gemeinde gekommen, falls nicht daselbst geboren - Millal kogudusse tulnud, juhul kui ei ole samas sündinud?
Wann und von wo in die Gemeinde gekommen? – Millal ja kust kohast on kogudusse tulnud?
Wann zum letzten Male das heilige Abendmahl genossen? - Millal viimast korda armulaual käis (sõna-sõnalt 'millal viimast korda püha õhtusöömaaega nautinud')?
Wb. = Weib – naine
wird hiermit sub fide pastorali bestaetigt - pastor kinnitab
wird hiermit zur Lehre empfohlen - on soovitatav õpetamiseks
Wittw.= Wtwe. = Wittwe - lesk
Woch. = Woche - nädalane (näiteks surnud 3-nädalaselt)
7 Wochen alt – 7 nädalat vana
Wohlgb. = wohlgeboren - kõrgestisündinud
Wohnort - elukoht
Wo und wann confirmirt? – Kus(kohas) ja millal leeritatud?
Wo und wann geboren?- Kus(kohas) ja millal sündinud?
http://naistekas.delfi.ee/foorum/read.php?15,3320279
Wo und wann getraut? - Kuskohas ja millal abiellus?
Wrth. = Wirth - peremees
Wwe. = Wittwe - lesknaine
Wwr. = Wittwer - leskmees

Z
zahlte nicht – ei maksnud
Zeugen – pulmas tunnistajad
Ziemliche – keskmised (see on hinnang teadmiste kohta kirjaoskuse ja usuõpetuse osas)
ziemlich gute - üsna head (see on hinnang teadmiste kohta kirjaoskuse ja usuõpetuse osas)
ziemliche Kentnisse - teadmised lugemises ja usus on üsna head (see on hinnang teadmiste kohta kirjaoskuse ja usuõpetuse osas)
Zu Hauß (zu Hause) – kodus (rismise koht)
zum Heiligen Abendmahl praeparirt worden - armulaual käinud
zur griechischen Kirche übergegangen – on pöördunud õigeusku
Zwill. = Zwillinge - kaksikud

Ü
übergangen - see tähendab, et eelmine revisjon teda ei olnud seal kirjas, on hiljem juurde tulnud; jäi eelmisest revisjonist lihtsalt välja
7 bris = septembris - september
8 bris = octobris - oktoober
9 bris = novembris - november
10 bris (oder X bris) = decembris - detsember
5 Hpt. = 5 Hauptstück - viies peatükk (katekismuses)

PS. Pastor küsitles ristiusu asju, mis oli leeris õpetatud. Pealkirjad on ladina keelsed.

Dec(em) - kümme, arvan et kümme käske
Symb(olum) Apost(olicum) – aposteline usutunnistus
Orat(io) Dea(..) - arvan et meieisapalve
Sacr(amentum) Bapt(ismatis) – ristmise sakrament
Conf(essio) Dei - arvan et pihtimus
Conf(essio) - mingisugune tunnistamine
Orat(io) Mat(inale) et Vesp(eri) - hommiku- ja õhtupalvus
Ben(edictio) Mens(ae) - sõõgipalve
Ben(edictio) Gen(eralis) - arvan et jumala õnnistus
LauriKreen
Postitusi: 71
Liitunud: Kolmapäev 20. Jaanuar 2010, 08:29:01
Status: Eemal

Re: Namsingu saksa-rootsi-eesti sõnastik MÕISTEID KIRIKURAAMATUTEST

Postitus Postitas LauriKreen »

Kas keegi oskaks siinsetele saksa/rootsi/ladina mõistetele kõigile ka venekeelsed, saksakeelsed ja ingliskeelsed vasted lisada? Oleks ka välismaa kasutajatel palju abi.
Vasta

Mine “Abistavad materjalid”